top of page

Kaasmolaren

Kaasmolaren (of in moeilijke woorden Molaar Incisief Hypomineralisatie, afgekort MIH) is een steeds frequenter voorkomend probleem aan het glazuur van sommige tanden. Volgens de laatste onderzoeken zouden tanden bij  tot 1 op 7 kinderen hierdoor zijn aangetast. In het melkgebit gaat het over de laatste melkkiezen, in het definitief gebit kunnen vooral de eerste definitieve kiezen, maar ook snijtanden en hoektanden deze aantasting hebben. Kinderen met defecten op de melktanden hebben jammer genoeg ook een grotere kans op beschadigingen in het definitieve gebit.

Tijdens de ontwikkeling van de tanden, dus nog voor het doorbreken, treedt er een fout op in de vorming van het glazuur. Over de oorzaak hiervan is er nog geen eenduidigheid en ook over het feit waarom kaasmolaren steeds meer lijken voor te komen tast men nog in het duister. De aantasting kan variëren van een milde lokale verkleuring, over het ontbreken van een stuk tand tot zelfs het volledig beschadigd doorkomen van de kies. Ook de verspreiding van het defect in de mond is niet uniform. Terwijl één tand sterk kan geraakt zijn, kan het zijn dat de andere kiezen geen teken van problemen vertonen.

Belangrijk is dus zeker te onthouden dat het probleem zich voordoet alvorens de tand in de mond doorkomt. De tanden erupteren met het defect, dit kan later niet plots op een tand verschijnen.

De aantasting staat dus volledig los van cariës; deze wordt veroorzaakt door slecht poets- en voedingsgewoontes.

Toch is een adequate mondhygiëne hier misschien zelfs nog meer aangewezen dan bij een gezond gebit. Door het slechte glazuur treed vaak sterke gevoeligheid op van de aangetaste tanden. Glazuur is de isolatie- en beschermlaag van de tand. 

 

Bij kaasmolaren ontbreekt deze isolatielaag vaak en de wel aanwezige stukken zijn van mindere kwaliteit. Dit kan zelfs soms zo ver gaan dat poetsen erg pijnlijk wordt en dat deze elementen vaak gemeden worden. Hierdoor is er een vergrote aanwezigheid van plaque wat in combinatie met de mindere werking van de beschermlaag, kan leiden tot een versnelde cariësvorming op deze elementen. Goed poetsen en aandacht besteden aan de suikerinname is uiterst belangrijk!

De behandelmogelijkheden zijn zeer divers. Dit varieert van het aanbrengen van een speciale versterkende tandpasta, over het herstellen van de tanden met witte vulling of kroon, tot het, in sommige gevallen, noodgedwongen moeten extraheren van de tand.

bottom of page