top of page

Informatie voor de patiënt

 

Naam en voornaam : Van den Steen Wouter

Bijzondere beroepstitel : algemeen tandarts

RIZIV nummer : 30012986001

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Ondernemingsnummer : BE 0867.862.166

Maatschappelijke zetel : Kapelstraat 95, 2627 Schelle

Praktijkadres : Fabiolalaan 39, 2627 Schelle

                               AZ Rivierenland, dienst MKA, ’s Herenbaan 172, 2840 Rumst

Telefoonnummer : 03 / 877.31.46               

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering : KBC Insurance

Honorariumstransparantie : de tandarts is niet geconventioneerd

 

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

•              Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen

•              RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel

•              Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen

•              Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.

bottom of page